એક્ટ 370 હટાવ્યા બાદ સોશીયલ મીડિયા માં જોકસની ભરમાર

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

અમારું નવું સોપાન…

આપની સેવામાં હવે અમારી નવી બ્રાંચ જલ્દી ચાલુ કરી રહ્યા છીએ.

*જોકર ગાંઠિયા અને ડીલકસ પાન(રાજકોટ વારા)*
*ઠે. લાલ ચોક, શ્રીનગર (કાશ્મીર)*🤫😝

सावन का
पहला सोमवार- चंद्रयान-2,
दूसरा सोमवार-3-तलाक,
तीसरा सोमवार-35A-370
लग रहा है महादेव तांडव मुद्रा में हैं☺
हरहर महादेव🚩

महबूबा मुफ्ती ने कहा कश्मीर में ऐसा डर का माहौल उसने पहले कभी नहीं देखा.
’30 साल पहले जब पंडितों को मारा-काटा गया वो सब साधारण था

सौ बात की एक बात :–👇
” मोटा भाई और मोदीजी के अलावा कोई नहीं जानता कि कश्मीर में क्या होगा।🤔
इसी को मोदी सरकार कहते है।

😎😎😎

 

जिस मोदी ने 3 तलाक़ पर 20 करोड़ की न सुनी, वो 370 और 35A पर 1.5 करोड़ की क्या सुनेगा।

“धैर्य बनाएं रखें”

 

कश्मीर हर मस्जिद जाँच,टीपू जयंती बंद,तीन तलाक बंद,ISIS झंडा देखते ही गोली मारो,370 पर काम जारी,भोलेनाथ ऐसा सावन बार बार आये

जब मोदीजी ने बाबा अमरनाथ की गुफा मे तपस्या की थी,मै तो तब ही समझ गया था की भोले नाथ की कृपा से सावन मे तांडव होगा तांडव,जय भोले

Share.

Leave A Reply