જાણવા જેવુ….

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

*આ કક્કો જો આવડી જાય તો*
*જીવનમાં કોઈ તકલીફ ન આવે.*

*ક* – કંચન, કામિની ને કાયા
એ ત્રણેય સંસારની માયા.

*ખ* – ખાતાં, ખરચતાં, ખિજાતા
શક્તિનો વિચાર કરજો.

*ગ* – ગદ્ધો, ગમાર અને ગરજુ
એ ત્રણે સરખાં સમજુ.

*ઘ* – ઘર, ઘરેણાં ને ઘરવાળી
એમાં જિંદગી આખી બાળી.

*ચ* – ચોરી, ચુગલી અને ચાડી
એ ત્રણેય દુર્ગતિની ખાડી.

*છ* – છોરુંની ભૂલ છાવરશો તો
લોહીનાં આસું સારશો.

*જ* – જાગ્યાં તેનો જશ ગવાશે
ઊંઘ આવી તેનેે ભવ ભટકાશે.

*ઝ* – ઝાઝું દ્રવ્ય, સત્તા ને જુવાની
એ ફેલને માર્ગે લઈ જવાની.

*ટ* – ટોળ, ટપ્પા ને ટીખળ કરે
એ પુણ્ય બાળે ને પાપ ભરે.

*ઠ* – ઠાઠ, ઠઠારો ને ઠકુરાઈ
એમાં અભિમાન ને અક્કડાઈ.

*ડ* – ડાહ્યો જગતમાં એને ગણ્યો
જે નિજ નામને ભણ્યો.

*ઢ* – ઢોલ ને નગારાં એમ ઉચરે છે
ભજન કરો ભાઈ કાળ ફરે છે.

*ત* – તૃષ્ણાથી તરસતો તાવ
સંતોષની ગોળીથી જાય.

*થ* – થોડું કરો પણ સતત કરો
સત્ભક્તિ માર્ગે ગતિ કરો.

*દ* – દમી, દયાળુ ને દાતા
તે પામે સુખ ને શાતા.

*ધ* – ધર્મ ધ્યાનમાં મગ્ન રહે
એ અમરધામની પદવી લે.

*ન* નિયમ, ન્યાય ને નીતિ
જેને મળે, સુખની ચાવી તેને.

*પ* – પંચવિષયને તજો તમામ
હરિ ભજી પામો અમરધામ.

*ફ* – ફરી ફરીને ફરવું નથી
ભવસાગરમાં પડવું નથી.

*બ* – બાવળ, બોરડી ને બાયડી
એ શસ્ત્ર વગરની શાયડી.

*ભ* – ભગવંત મૂકી ભોગમાં રમે
તે તો લખ ચોરાશી ભમે.

*મ* – મોહ, મમતા ને માયા,
એમાં રમે નહિ તે ડાહ્યાં.

*ય* – યમ, નિયમને ઉર ધરજો,
સદાય પરમ સુખને વરજો.

*ર* – રહેવું ઘરમાં જેમ મહેમાન
નહીં આસક્તિ મમતા માન.

*લ* – લક્ષ્મી, લાડી ને લોભ
એ પરભવ મુકાવે પોક.

*વ* – વિનય, વિવેક, વૈરાગ્ય ધરો
બ્રહ્મસ્વરૂપમાં પ્રીત કરો.

*શ* – સાધક ગુણ શણગાર ધરે
તેને અમરધામ વરે.

*સ* – સંસાર સાગર ખારો છે
સત્સંગ મીઠો આરો છે.

*ષ* – ષડક્ષરો છે શ્રીમન્નારાયણ
મહામંત્ર છે ભવ તારાયણ.

*હ* – હરિને ભજતાં પાપ ટળે
અંતે અમરધામ મળે.

*ક્ષ* – ક્ષમા શસ્ત્ર જે ધ��

Share.

Leave A Reply