પંચામૃતમાં આ કારણે નાખવામાં આવે છે દૂધ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

પૂજામાં પંચામૃતનું વિશેષ મહત્વ છે તથા અભિષેક પૂજનમાં તો પંચામૃતનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે જ્યારે પ્રસાદ વેંચવામાં આવે છે તથા શ્રદ્ધાળુ ભગવાનને પંચામૃત મેળવીને પોતાને ધન્ય માને છે. પંચામૃત દૂધ, ઘી, મધ, ખાંડ તથા દહીં મિક્સ કરીને બનાવવામાં આવે છે. પરંતુ દૂધ વિશેષ રીતે મિક્સ કરવું શુભ પ્રતીક છે.

શાસ્ત્રમાં આ વાતનો ઉલ્લેખ મળે છે કે દૂધ બરાબર ધવલ અર્થાત સફેદ અને નિર્મળ કોઇ પદાર્થ હોતુ નથી. પંચામૃતમાં દૂધનો ભાગ મનુષ્યને નિર્મળ અંદરથી દુગ્ધવત અર્થાત ધવલ અર્થાત સચ્ચરિત્ર બનાવવાનું કામ કરે છે.

આ રીતે દહીં શીતળ તથા ઘટ્ટ થવાની મનુષ્યમાં સુક્ષ્મ રીતે ગંભીરતા, શીતળતા અર્થાત સંતુલન, સ્થિરતા સહિત સદ્દગુણોને વધારે છે. જ્યારે ઘી તરલ, સ્નેહયુક્ત અને ગંભીરતાનું પ્રદર્શક છે. તેના સેવનથી મનુષ્યનો વ્યવહાર નમ્ર અને સ્નેહ પૂર્વક બનેલો રહે છે.

Share.

Leave A Reply