ચાણક્ય નીતિ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

આ વાત હંમેશા યાદ રાખવી જોઈએ કે ગુરુની સેવા કર્યા વિના માનવી કદાપી સારી શિક્ષા પ્રાપ્ત નથી કરી શકતો.

 

Share.

Leave A Reply