ચાણક્ય નીતિ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

* ખુશામતખોર લોકોની સલાહ લેવા કરતા દુશ્મનની સલાહ લેવી સારી.

 

Share.

Leave A Reply