ચાણક્ય નીતિ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

આ સંસારમાં જો તમે કોઈ વસ્તુ ઉપર સંપૂર્ણ પણે વિશ્વાસ મૂકી શકો તેમ હોય તો તે છે તમારું પોતાનું મન. જે લોકો પોતાના મનનો, પોતાના હૃદયનો સાદ સાંભળીને ચાલે છે તે હમેશા સુખી રહે છે.

 

 

Share.

Leave A Reply