ચાણક્ય નીતિ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

ગુણના કારણે જ માનવીનું સન્માન થાય છે, ગુણ વિનાનો માનવી કેસુડાંના ફૂલ સમાન છે. કેસુડાના ફૂલો દુરથી સુંદર લાગે છે પરંતુ સુગંધહીન હોય છે.

 

Share.

Leave A Reply