ચાણક્ય નીતિ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

જીવનની આ લાંબી મુસાફરીમાં એવું વિચારીને જ આગળ વધવું જોઇએ કે ગમે ત્યારે તમારો ખરાબ સમય આવશે. એટલે આવા સમય માટે થોડુંઘણું ધન અવશ્ય બચાવીને રાખવું

 

 

Share.

Leave A Reply