ચાણક્ય નીતિ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

જયારે માનવીનો ખરાબ સમય આવે છે ત્યારે તેના પોતાના પણ પારકા થઇ જાય છે. જો આવા સમયે ધન પાસે હોય તો એ કપરા સમયનો મુકાબલો થઇ શકે.

 

 

Share.

Leave A Reply