હસીને કરો દિવસની શરૂઆત

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

परीक्षा में पूछा गया

निम्न गद्यांश का भावार्थ लिखो

“करोड़ो रुपयों की बैंको में से हेराफेरी हो गई, पर डोरी से बांधा हुई पेन, वहीं का वहीं रहा।”

एक प्रतिभाशाली छात्र ने लिखा

भावार्थ:

“लक्ष्मी की चोरी हो सकती है, परन्तु…सरस्वती की नहीं। इसलिए संतानों को शिक्षित बनाये, धनवान नहीं।”

************************************

પતિ (પત્નીને)- જો તને જમવાનુ બનાવતા આવડતુ તો હુ નોકરાણીને રજા આપી દેત.

પત્ની – જો તમને પ્રેમ કરતા આવડતુ હોય તો હુ ડ્રાઈવરની રજા આપી દેત.

 

Share.

Leave A Reply