જીવનમાં ઉતારો આ પ્રેરણાત્મક સુવિચાર

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

બીજાના અભિપ્રાય પરથી કોઈ વ્યક્તિ વિશે ધારણા ન બાંધી શકાય, તે વ્યક્તિ તમારા માટે સારી તો બીજા માટે ખરાબ હોઈ શકે છે. જેમ જે સૂર્ય બરફને પીગાળે છે તે જ સૂર્ય માટીને કઠણ બનાવે છે.

જો રસ્તો સુંદર હોય તો લક્ષ્ય ની ચિંતા કરવી રહી, અને જો લક્ષ્ય સુંદર હોય તો રોડ ની ચિંતા કરવાની જરૂર નથી.

જયારે તમારો સમય સારો હોય છે ત્યારે તમારી ભૂલ પણ રમતમાં લેવામાં આવે છે અને જયારે તમારો સમય સારો નથી હોતો ત્યારે તમારી રમત પણ ભૂલ તરીકે જોવામાં આવે છે.

આપણે આપણી જાતને આપણે શું કરી શકીએ છીએ તેના પર મૂલવીએ છીએ, જયારે બીજા લોકો આપણે શું કર્યું તેના પર આપનું મૂલ્યાંકન કરે છે.

બે વસ્તુ જીવનમાં સફળતા નક્કી કરે છે: એક- જયારે કશું નથી ત્યારે તમારું મેનેજમેન્ટ અને જયારે બધું જ છે ત્યારે તમારું વર્તન.

તમે આજે જે પોઝીશન પર છો અથવા તમારી પાસે જે પણ છે તેનું અભિમાન કરવું ઠીક નથી, કારણકે ચેસ ની રમત માં આખરે તો રાજા હોય કે પ્યાદું, એક જ બોક્ષ માં પાછા જાય છે.

જયારે તમને કોઈ જરૂર પડે જ યાદ કરે છે તેથી દુખી થવાની જરૂર નથી કારણકે તમે એક મીણબતી જેવા છો, જયારે લાઈટ જાય છે ત્યારે જ તેની યાદ આવે છે.

યાદ રાખો: દુનિયામાં તમને કોઈ સમજી નહિ શકે.. પરંતુ તેઓનો અભાર માનવો જોઈએ જેમને તમને સમજવાની કોશિશ તો કરી છે..

Share.

Leave A Reply