યાદ રાખો આ પ્રશ્ન, વધારશે તમારૂ જ્ઞાન

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

શબ્દ સમૂહ માટે એક શબ્દ
————————————–
1. અણીના વખતે – તાકડે
2. અવાજની સૃષ્ટિ – ધ્વન્યાલોક
3. આંખ આગળ ખડું થઇ જાય તેવું – તાદ્શ
4. આખા દેશ માટેની ભાષા – રાષ્ટ્રભાષા
5. કુરાનના વાક્યો – આયાત
6. કૂવામાંથી પાણી કાઢવાનું ચામડાનું સાધન – કોસ
7. કોઇ પવિત્ર કે યાત્રાની જગા – તીર્થ
8. ખરાબ રીતે જાણીતો – નામચીન
9. ઘઉં વગેરેના ભરડેલા કકડા કે તેની વીની – થૂલી
10. ચમકની છાંટવાળો આરસપહાણ – સંગેમરમર
11. ચાલવાનો અવાજ – પગરવ
12. જગતનું નિયંત્રણ કરનાર – જગતનિયતા
13. જેની કોઇ સીમા નથી તે – અસીમ
14. જેની પત્ની મૃત્યુ પામી છે તે – વિધુર
15. જેની બુદ્ધિ સ્થિર છે તે – સ્થિતપ્રજ્ઞ
16. જ્ઞાનરૂપી નેત્રવાળી વ્યક્તિ – પ્રજ્ઞાચક્ષુ
17. ડાબે હાથે બાણ ફેંકી શકે તેવો – સવ્યસાચી
18. તત્વને જાણનાર – તત્વજ્ઞ
19. ધર્મમાં અંધ હોવું – ધર્માંધ
20. ધીરધારનો ધંધો કરનાર – શરાફ
21. નદીની કાંકરાવાળી જાડી રેતી – વેકરો
22. પગ વેડે કરવામાં આવેતો પ્રહાર – પદાઘાત
23. પગે ચાલવનો રસ્તો – પગદંડી
24. પરાધીન હોવાનો અભાવ – ઓશિયાળું
25. પશુપંખીની ભાષા સમજવાની વિદ્યા – કાગવિદ્યા
26. પાંદડાનો ધીમો અવાજ – પર્ણમર્મર
27. પાણીના વાસણ મૂકવાની જગ્યા – પાણિયારું
28. પૂર્વ તરફની દિશા – પ્રાચી
29. પ્રજાની માલિકીનું કરવું તે – રાષ્ટ્રીયકરણ
30. પ્રયત્ન કર્યા વિના – અનાયાસ
31. પ્રયાસથી મેળવી શકાય એવું – યત્નસાધ્ય
32. બપોરનું ભોજન – રોંઢો
33. બારણું બંધ કરવાની કળ – આગળો
34. ભેંશોનું ટોળું _ ખાડું
35. ભોજન પછી ડાબે પડખે સૂવું તે – વામકુક્ષી
36. મધુર ધ્વનિ – કલરવ
37. મરઘીનું બચ્ચું – પીલુ
38. મરણ પાછળ રોવું-કૂટવું તે – કાણ
39. રાત્રિનું ભોજન – વાળુ
40. લગ્ન કે એવા શુભપ્રસંગે સ્વજનોને સામે લેવા જવું તે – સામૈયું
41. લાંબો સમ્ય ટકી શકે તેવું – ચિરસ્થાયી
42. લોટને ચાળવાથી નીકળતો ભૂકો – થૂલું
43. વહાણ ચલાવનાર – ખલાસી
44. વિષ્ણુના પ્રતીક તરીકે પૂજાતો કાળો લીસો ગોળ પથ્થર – શાલિગ્રામ
45. વેપારીએ રાખેલ વાણોતર – ગુમાસ્તો
46. શેર-કસબામાં ભરાતું બજાર – ગુજરી
47. સગાસંબંધીમાં જન્મ મરણ વગેરેથી પાળવામાં આવતી આભડછેટ – સૂતક
48. સવારનો નાસ્તો – શિરામણ
49. સહેલાઇથી મળી શકે તેવું – સુલભ
50. સ્પૃહા વિનાનું – નિ:સ્પૃહ.

Share.

Leave A Reply