જાણો ભારતના વિવિધ રાજ્યોની નૃત્યકલાઓ

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

આંધ્રપ્રદેશ – કુચિપુડી, કોટ્ટમ

બિહાર – ફાગ, પુર્બિ, બિદેશીયા

ગુજરાત – ડાંડિયા રાસ, ગરબા, ભવાઇ

અસમ – બિહુ, ઓજાપલિ

મહારાષ્ટ્ર – લાવણી, લેઝિમ

હરિયાણા – સ્વાંગ

હિમાચલ પ્રદેશ – લુદ્દિ, મુંઝરા, કનાયલા

મધ્યપ્રદેશ – પન્ડવાણી

જમ્મુ ક્શ્મીર – હિકાત, ચક્રિ

મેઘાલય – વાંગલા લાહો

મણિપુર – મણિપુરી

મિઝોરમ – ચિરાવ (વાંસ નૃત્ય)

પંજાબ – ભાંગડા

રાજસ્થાન – ખાયલ, ગંગોર, ઝુમર

ઉત્તર પ્રદેશ – કથ્થક, ચપેલિ, કજરી

પશ્ચિમ બંગાળ – જાત્રા, કથી

Share.

Leave A Reply