જીવનમાં ઉતારો પ્રેરણાત્મક સુવિચાર

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

👉સમયને થોડો સમય આપો, સમય આવશે ત્યારે સમય બદલી જ જશે !!

👉તીવ્ર યાદશક્તિ એ સારા મગજની નિશાની છે, પરંતુ બિનજરૂરી વસ્તુને ભૂલાવવી એ શ્રેષ્ઠ મગજની નિશાની છે !!

👉પશુઓ મૂંગા હોવાથી દુઃખ ભોગવે છે, જયારે મનુષ્ય વધારે બોલવાથી દુઃખ ભોગવે છે !!

👉નામી હોય કે હોય અનામી, બન્નેની છેલ્લી મંજિલ તો નનામી જ છે !!

👉એકાંતમાં પોતાના વિચારો પર અને જાહેરમાં પોતાના શબ્દો પર, કાબુ રાખનાર વ્યક્તિ દુનિયા બદલવાની ક્ષમતા ધરાવે છે !!

👉જીવનની રેસમાં જે લોકો તમને દોડીને હરાવી ન શકે, એ લોકો તમને તોડીને હરાવવાનો પ્રયાશ કરશે !!

👉જીવનમાં હંમેશા સફળ થાવું હોય તો, રૂપિયાને હંમેશા ખિસ્સામાં રાખવા દિમાગમાં નહીં !!

Share.

Leave A Reply